chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C

TOP PRODUKT
chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C
chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C - slide 0
chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C - slide 1
Kód produktu: BO-EPOXY265
Skladom 3 ks - pripravené na odoslanie
U vás môže byť už 26.09.2023
Bossong
KS
Cena za jednotku bez DPH:
11 €
Cena s DPH
13,2 €
Volajte v pracovné dni od 8 do 16.30 hod alebo píšte na objednavky@kovian.sk
Odborné poradenstvo
+421 347 746 006

Popis produktu

chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C

BCR 265 EPOXY 21-265ml, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK-EPOXIDOVÁ ŽIVICA, BEZ STYRÉNU – H360 – môže poškodiť plodnosť
H302 -škodlivý po požití– spôsobuje podráždenie pokožky. H314 – Spôsobuje vážne
poleptanie kože a poškodenie očí.H317 – môže vyvolať alergickú kožnú
reakciu.H411-Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.-EUH205 - Obsahuje
epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného
prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre..
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
Obsahuje: 3-propandiol, 2ethyl - 2(hydroxymetyl) polymer s (chlórometyl) oxirane.
REAKCIA: bisfenol A -epichlórhydrin, (A) M - phenylenebis(metylamin) (B), 2,4,6
-tris(dimetylaminometyl) fenol (B), benzyl alkohol (B)

Epoxidové chemické malty sú vhodné aj pre použitie do otvorov vyvŕtaných jadrovým vŕtaním. A tak isto sú vhodné aj do dreva.

Technické parametre

Hmotnosť0.475 kg
Hĺbka5 mm
Výška22 mm
Šírka5 mm
Typepoxid
Objem265 ml

Na stiahnutie

TOP PRODUKT
Kód produktuBO-PUM
9,12 €
bez DPH
10,94 €
s DPH
Skladom - pripravené na odoslanie
U vás môže byť už 26.09.2023
TOP PRODUKT
Kód produktuBOGE
od
0,16 €
bez DPH
od
0,2 €
s DPH
Skladom - pripravené na odoslanie
U vás môže byť už 26.09.2023
Kód produktuZTX2
od
0,178 €
bez DPH
od
0,2136 €
s DPH
Skladom - pripravené na odoslanie
U vás môže byť už 26.09.2023
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá