POZOR: Máme nový bankový účet

POZOR: Máme nový bankový účet

Vážení zákazníci,
 

nakoľko sa OTP Banka Slovensko zlučuje s bankou ČSOB Slovensko tak by sme Vás radi informovali, že s okamžitou účinnosťou sa nám mení číslo účtu. Táto zmena sa týka slovenských zákazníkov.
 

Nové bankové spojenie:

Číslo účtu: SK89 7500 0000 0040 2908 6862

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140
IČ DPH: SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX