Prečo Vám nemôžeme zmeniť údaje po odoslaní objednávky? Tu nájdete odpoveď.

Vážení zákazníci

Radi by sme vám vysvetlili, prečo nie je možné meniť údaje v objednávke po jej odoslaní. Tento postup má niekoľko dôležitých dôvodov, ktoré súvisia s daňovými predpismi, daňovou evidenciou a zachovaním obchodných dohôd.

1. Daňové predpisy: V mnohých oblastiach platia prísne daňové predpisy, ktoré riadia vystavovanie faktúr a ich následné úpravy. Dokonané zmeny môžu ovplyvniť presnosť výpočtov DPH a ďalších daní. Je preto nevyhnutné, aby ste už pri vystavení faktúry poskytli správne údaje.

2. Daňová evidencia: Faktúry slúžia ako kľúčový záznam pre daňovú evidenciu. Ak by sme umožnili jednoduché spätné úpravy, mohlo by to viesť k nekonzistentným záznamom a značne skomplikovať daňovú evidenciu pre obchodné subjekty a daňové úrady.

3. Dodržiavanie obchodných dohôd: Zmeny na faktúrach by mohli mať vplyv na obchodné dohody a zmluvy medzi nami ako obchodnými partnermi. Faktúra predstavuje záväzný dokument a jej obsah by mal byť dobre premyslený a presný už od jej vystavenia.

Preto vás žiadame, aby ste pred odoslaním objednávky dôkladne skontrolovali všetky údaje a uistili sa, že sú správne. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S úctou,

KOVIAN, s.r.o.

AdobeStock_266906668_small.jpg